Projekt Plus dla Wiedzy i aktywności

Cel projektu: praktyczne rozwijanie umiejętności potrzebnych do zdrowego funkcjonowania społeczności w tym rozwój kompetencji społecznych oraz pobudzanie aktywności na rzecz społeczności lojalnej przyczyniający się do budowania tożsamości regionalnej wśród 60 mieszkańców gminy w 3 grupach wiekowych. Zaplanowane zajęcia pozwolą na łamanie stereotypów, przede wszystkim w świadomości uczestników, będą pozytywnie motywować do podnoszenia swojej wiedzy, wiary w siebie i swoje możliwości, pozwolą poprzez podniesienie aktywności społecznej budować tożsamość region.

Okres realizacji projektu: 01.07.2021- 31.12.2021

Biuro Projektu:

Ul. Nadleśna 1a
14-140 Miłomłyn
Tel: 514-902-267

W celu przystąpienia do projektu poniżej kwestionariusz i regulamin rekrutacji. Wydrukowane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu. W Biurze Projektu dostępne są również wydrukowane kwestionariusze

Kwestionariusz rekrutacyjny nowe FIO

Regulamin rekrutacji nowe FIO

 

Blok dla dzieci (klasy 4-8)

 1. Trening psychologiczny – Zajęcia w formie quizów i zabaw mają uświadomić uczestnikom, że tkwią w nich niewykorzystane pokłady energii, nauczą jak z niej korzystać z pożytkiem dla siebie i innych, wskażą ścieżki prowadzące do uwolnienia energii i odblokowania się.
 2. Wizyta studyjna – Wyjazd dwudniowy do Warszawy (zapewniony dojazd, jedzenie, ubezpieczenie, nocleg, bilety wstępu wynagrodzenia trenerów: aktora, fotografika, plastyka, dziennikarza). wizyta w gazecie, teatrze, galerii sztuki
  1 dzień- wizyta w teatrze, spotkanie z aktorem, spotkanie z fotografikiem
  2 dzień – wizyta w galerii, spotkanie z plastykiem, wizyta w gazecie, spotkanie z dziennikarzem
 3. Zajęcia specjalistyczne plastyczne – Zajęcia mają rozwijać umiejętności potrzebne do zdrowego funkcjonowania w szkole i otoczeniu, w tym rozwój kompetencji dotyczących: planowania, organizowania i oceniania własnej pracy, skutecznego porozumiewania się, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, ze szczególnym uwzględnieniem następujących umiejętności: uczestnik projektu podejmuje próbę wykonania zadania określonego dla grupy, określa cel główny, zadania, kolejność wykonywania prac, wyniki porównuje z zamierzonym celem, współpracuje w grupie jako jej członek. Pyta, zwraca się z prośbą o wyjaśnienia, otrzymuje informacje zwrotne, słucha dyskusji, uczestniczy w podejmowaniu decyzji, staje się odpowiedzialny za grupę. Jest świadomy mocy i zalet negocjacji, akceptuje zdanie grupy, lub broni własnego zdania, oraz różnych ról i rodzaju odpowiedzialności w grupie. Umie modyfikować sposób pracy, zachęca do pracy innych, utrzymuje partnerską atmosferę. Perspektywa, formy plastyczne, szkic akwarela, modelowanie i inne, Nurty w sztuce, opracowanie dekoracji miejsca podsumowania bloku dla dzieci – przeglądu małych form teatralnych imienia Jana Kobuszewskiego
 4. Zajęcia specjalistyczne teatralne – Trening pamięci długotrwałej, sposoby poruszania się na scenie, występy przed publicznością, budowanie pewności siebie, nauka odpowiedniej dykcji i intonacji, wyszukiwanie informacji w Internecie o charakteryzacji i kostiumach, historia teatru, rodzaje dramatu i ich cechy, przygotowanie małych form teatralnych na przegląd – podsumowanie projektu przeglądu małych form teatralnych imienia Jana Kobuszewskiego
 5. Inicjatywa lokalna – małe formy teatralne im. Jana Kobuszewskiego  – Organizacja dziecięcych małych form teatralnych im. Jana Kobuszewskiego – prezentacja zadań realizowanych w bloku – plastyczny
  – dekoracje do przedstawienia, teatralny – przedstawienie – (scenki kabaretowe )

Dla osób w wieku 14-29 lat

 1. Warsztaty motywacyjne i kompetencji społecznych
  • Poznawanie nowych ludzi, polepszanie swoich relacji z ludzi, rozmowy na ważne dla siebie tematy, zwiększanie pewności siebie, przełamanie lęku w kontaktach z innymi, nauka podejmowania własnych decyzji
  • Rozwijanie własnych kompetencji społecznych potrzebnych do odnalezienia się w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, pokonywanie trudności w radzeniu sobie z własnymi obawami
  • Sposoby opanowywania złości i agresji, zrównoważone zachowania w różnych sytuacjach życiowych
  • zagadnienia związane z pamięcią, uczeniem się, koncentracja uwagi, procesy motywacji i planowania
 2. Warsztaty aktywności społecznej i animacji lokalnej
  • Warsztaty z zakresu opracowania i przygotowania dokumentacji do tworzenia organizacji pozarządowych , przygotowanie dokumentów rejestracyjnych formalnych do utworzenia stowarzyszenia
  • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy i powiatu
  • WARSZTATY z zakresu możliwości pozyskiwania środków na działalność stowarzyszenia, w tym sporządzanie przykładowych projektów
 3. WIZYTA STUDYJNA – Dwudniowa wizyta w Mrągowie – Fundacja Alternatywnej Edukacji – realizująca projekty dla młodzieży w obszarze mediów obywatelskich, działań wolontariackich, aktywności młodzieży w obszarze edukacyjnym i społecznym. Zaplanowano 2 dniową wizytę i zajęcia warsztatowe z uczestnikami projektu prowadzone przez pracowników fundacji ALE.
 4. Inicjatywa lokalna – spływ kajakowy – Organizacja dla mieszkańców gminy spływu kajakowego „Śladami Georga Jacoba Steenke” – twórcy i głównego inżyniera budowniczego
  Kanału Elbląskiego – unikatowego zabytku sztuki hydrotechnicznej (jedynej takiej działającej drogi wodnej na świecie, gdzie różnica poziomów wody wynosi ponad 100 metrów i jest regulowana systemem śluz oraz pochylnią na której statki „pływają po trawie”. W gminie zlokalizowana jest jedna z 5 śluz – a holenderski budowniczy do końca życia mieszkał w gminie.
  Młodzież pod opieką opiekuna – zorganizuje spływ – wynajem kajaków, przygotowanie posiłku, organizacja konkursów wiedzy o kanale i budowniczym, plakaty, zaproszenia
 5. Warsztaty przedsiębiorczości i biznesowego myślenia – cykl szkoleń
  • cechy ludzi biznesu poczucie własnej wartości w środowisku szkoły, pracy, domu otoczenia
  • zakładanie własnej działalności
  • marketing – podstawowe elementy
  • psychologia sukcesu
  • sztuka autoprezentacji jako siła przetargowa w ubieganiu się o pracę, zlecenie itp
  • przedsiębiorczość młodego człowieka
  • zarządzanie zespołem
  • abecadło prawa dla przedsiębiorczych – podstawy dotyczące systemu prawa polskiego

Dla osób 30+

 1. Trening rozwoju kompetencji społecznych
  • ZAJĘCIA INTEGRACYJNE I MOTYWACYJNE – przełamanie obaw, zapoznanie grupy, motywacja do udziału w projekcie
  • TRENING PSYCHOLOGICZNY – quizy, testy, symulacje zachowań, techniki aktywności, budzenie wiary w siebie i swoje możliwości, identyfikacja uzdolnień, wartości, umiejętności życiowych
  • WARSZTATY Z ZAKRESU KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ – normy i wartości ogólnoludzkie, właściwa komunikacja, werbalna i mowa ciała, asertywność
  • TRENING RELACJI SPOŁECZNYCH – autodiagnoza własnych relacji, poznanie własnego wpływu na stan relacji społecznych, zarysowanie planu rozwijania własnych umiejętności i -postaw, pozbywanie się autokratycznego sposobu traktowania otoczenia, sztuka empatycznego słuchania
  • TRENING TERAPII UZALEŻNIEŃ – podstawowe informacje na temat uzależnień, mechanizm ich powstania, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi i przykrymi emocjami
 2. wizyta studyjna – Wizyta studyjna w Zakrzowie – Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie promującym produkty lokalne. Produkty lokalne- to wyroby lub usługi, z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu, wytwarzane w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej Inkubator Kuchenny to miejsce (budynek z urządzeniami) przeznaczone dla drobnych przetwórców produktów rolnych, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, pomieszczeniach również profesjonalnym narzędziem dla budowania marki lokalnej służącej wprowadzeniu na rynek żywnościowych produktów lokalnych. Inkubator kuchenny umożliwia wykorzystanie nowych możliwości rynkowych dla rozwoju, promocji i sprzedaży żywnościowych produktów lokalnych w formule, która przyczynia się zarówno do poprawy jakości i standardu życia rolników i producentów żywności, jak i do promocji regionu, w którym mieszkają i wytwarzają dobra.
  W trakcie wizyty uczestnicy poznają jakie możliwości niesie popularyzacja produktów regionalnych. Wiedza będzie wykorzystywana w trakcie realizacji 2 etapu zajęć dotyczących poznania promowania dziedzictwa kulinarnego gminy.
  Zaplanowano 2 dniową wizytę
 3. Warsztaty aktywności lokalnej 
  • WARSZTATY aktywności lokalnej
  • WARSZTATY z zakresu możliwości pozyskiwania środków na działalność stowarzyszenia,
  • WARSZTATY – ekonomizacja organizacji pozarządowej
  • zajęcia animacyjne w obszarach dziedzictwa regionu – kulinarne, rękodzielnicze, promocji starych zawodów (np. wikliniarskie i inne)
 4. Inicjatywa – jarmark produktów regionalnych – Organizacja dla mieszkańców gminy Jarmarku produktów regionalnych – organizowany przez uczestników pod opieką opiekuna – od zaproszenia po przygotowanie miejsca, zaproszenie wystawców oraz przygotowanie dla mieszkańców stoiska z jadłem lokalnym i wyrobami lokalnymi

Więcej informacji w biurze projektu

Ul. Nadleśna 1a
14-140 Miłomłyn
Tel: 514-902-267