#OpuścićMarginesŻycia
– Gietrzwałd

Nazwa projektu: #OpuścićMarginesŻycia-Gietrzwałd

Cel projektu: Poprawa funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym co najmniej 10 rodzin, 60 osób, mieszkańców gminy Gietrzwałd, powiat olsztyński, w wieku +45 lat poprzez ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020- 31.12.2020

Biuro Projektu:

Ul. Plac Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

Tel: 89 614 10 60

Zadania:

USŁUGI AKTYWIZACYJNO- INTEGRACYJNE – indywidualne poradnictwo specjalistyczne:

 • indywidualne zajęcia z prawnikiem;
 • indywidualne zajęcia z psychologiem;
 • spotkania z konsultantem rodziny

USŁUGI AKTYWIZACYJNO- INTEGRACYJNE – Akademia Rodziny:

 • organizacja 4-dniowego wyjazdu wzmacniającego więzi rodzinne, do ośrodka wypoczynkowego z zapewnieniem wyżywienia, noclegów oraz animatorów czasu wolnego;
 • trening właściwych relacji rodzinnych;

USŁUGI AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNE – Integracja społeczna i aktywność fizyczna:

 • samopomocowe grupy wsparcia
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • warsztaty z hortiterapii i sportu

USŁUGI AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNE – Edukacja:

 • edukacja w grupie samokształceniowej: prawo grupowe, integracja europejska, kreowanie własnego wizerunku, etyka/kultura, obsługa komputera i Internetu;
 • wizyty studyjne: 1-spotkanie z sędzią/ sędziną, 2-spotkanie z Marszałkiem w Urzędzie Marszałkowskim, 3-wizyta w kinie/teatrze, 4- wizyta w organizacji działającej na rzecz seniorów, 5- wizyta w salonie odnowy z zabiegami pielęgnacyjnymi;
 • zajęcia z edukacji zdrowotnej

USŁUGI INTEGRACYJNE RODZINY- Aktywność Społeczna:

 • zajęcia z hortiterapii i sportu;
 • kształtowanie postawy pro-aktywnej
 • animacje lokalne: zajęcia z hortiterapii czynnej: aranżacja zieleni; zajęcia kulinarne; zajęcia twórcze: rękodzieło artystyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny, zapewniamy poczęstunek na zajęcia oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Nr i nazwa osi, działania i podziałania:

Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00-Włączenie Społeczne, numer i nazwa działania RPWM.11.02.00-Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania: RPWM.11.02.04- Ułatwienie dostępu do usług społecznych- projekt ZIT Olsztyn.