#NamNieJestWszystkoJedno
– powiat ostródzki

Cel projektu: Poprawa funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym co najmniej 20 rodzin (150 osób), w tym 90 (70K, 20M) uczestników projektu i 60 osób z otoczenia UP, mieszkańców gmin Morąg i Miłomłyn, zamieszkujących w powiecie ostródzkim, w województwie warmińsko-mazurskim poprzez ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019- 31.10.2019

Biuro Projektu:

Ul. Plac Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

Tel: 89 614 10 60

Zadania:

USŁUGI AKTYWIZACYJNO- INTEGRACYJNE – indywidualne poradnictwo specjalistyczne:

 • indywidualne zajęcia z prawnikiem;
 • indywidualne zajęcia z psychologiem;

USŁUGI AKTYWIZACYJNO- INTEGRACYJNE – Akademia Rodziny:

 • organizacja 4-dniowego wyjazdu wzmacniającego więzi rodzinne, do ośrodka wypoczynkowego z zapewnieniem wyżywienia, noclegów oraz animatorów czasu wolnego;
 • trening psychologiczny grupowy;
 • trening komunikacji interpersonalnej;
 • trening właściwych relacji rodzinnych;
 • trening terapii uzależnień;
 • trening umiejętności wychowawczych;
 • trening prawidłowego funkcjonowania rodziny;

USŁUGI AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNE – Konsultant Rodziny:

 • objęcie uczestników projektu wsparciem Konsultantów Rodziny przez cały okres trwania projektu;

USŁUGI AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNE – Integracja Społeczna:

 • samopomocowe grupy wsparcia;
 • edukacja w grupie samokształceniowej: prawo grupowe, integracja europejska, kreowanie własnego wizerunku, etyka/kultura;
 • zorganizowanie wizyty studyjnej w Olsztynie: spotkanie z Marszałkiem w Urzędzie Marszałkowskim; wizyta w kinie oraz obiad;
 • zajęcia psychoedukacyjne;
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży wraz z zapewnieniem organizacji czasu, rozwijania zainteresowań;

USŁUGI INTEGRACYJNE RODZINY- Aktywność Społeczna:

 • zajęcia z hortiterapii i sportu;
 • kształtowanie postawy pro-aktywnej
 • animacje lokalne: zajęcia z hortiterapii czynnej: aranżacja zieleni; zajęcia kulinarne; zajęcia twórcze: rękodzieło artystyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny, zapewniamy poczęstunek na zajęcia oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Nr i nazwa osi, działania i podziałania:

Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00-Włączenie Społeczne, numer i nazwa działania RPWM.11.02.00-Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania: RPWM.11.02.03- Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.